Historie

...

Søsterloge nr. 70 Lærken´s historie.

Søsterloge nr. 70 ”Lærken" startede i maj 1974, hvor en gruppe søstre fra søsterloge nr. 33 Ingrid i Holbæk, fik den ide at starte en Rebekka forening i Nykøbing Sjælland.

Foreningen begyndte i private hjem, men med tiden kom der flere søstre til, og det begyndte at knibe med pladsen. Broderlogen nr. 87 ”Odsing” stillede lokaler til rådighed i logens bygning på Billesvej.

Med brev fra Storlogen kom tilladelsen til oprettelse af Rebekkaforeningen i
Nykøbing Sj. under navnet “Lærken”.

Storlogen meddelte samtidig at Rebekkarådet ville forestå institueringen af foreningen, den 4. november 1975.

Foreningens arbejde startede den 2. december 1975, og mange besøgende søstre lod deres vej falde forbi ”Lærken”, både for at støtte op om os, men også for at se hvordan vi ”klarede” os.

Foreningens mål var jo med tiden at starte loge og allerede i april 1976, kom der udkast til logetæppe, og 5 søstre begyndte i efteråret at sy.

Der lå en travl tid foran os, og vi gik i gang med udkast til emblem, segl, devise, og dragter.

Den 6. februar 1978 lå godkendelse fra Storlogen, at vi skulle institueres den 17. november 1979. Dette blev foretaget af broder Stor Sire Preben O. Rasmussen, som overrakte fribrevet til søstrene.

Lokalerne på Billesvej var ved at være for trange.

Den nye ordensbygning på Siriusvej blev opført og indviet i dec. 1979.

Vi er i dag 58 søstre. Vi er en loge af tiden, og skal sørge for at suge til os af det der sker omkring os, da det giver stor inspiration i vor hverdag.

Vi støtter humanitære formål såvel på landsplan som lokalt.

Vi arbejder for at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene - og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling.

Når vi ser tilbage på vor fortid, mindes vi en svunden tid. En tid der ikke kommer tilbage, og nu er det fremtiden det gælder.