Valgte Embedsmænd

Overmester

Mona Johnsson Kee

Undermester

Jane Margrethe Filbert

Sekretær

Lise Birgitte Larsen

Kasserer

Randi Dahl

Skatmester

Kirsten Merete Kjær

Fungerende eksmester

Hanne Marie Bruun

Storrepræsentant

Birgitte Godske Herr

Storrepræsentant

Lisbeth Riis Jensen